Samtrafikens årsstämma

Den 5 december 2017 öppnade Kollektivtrafikens hus portarna för Samtrafikens årsstämma. Dagen inleddes med ett informationsmöte om det föreliggande förslaget till nytt avtal, SPA-10. Informationsmötet öppnades med en intervju med avgående ordförande Monika Stridsman.

Moderator Johannes Hylander ledde en diskussion om bakgrunden kring det föreliggande avtalsförslaget och processen kring de övergripande förändringarna jämfört med nuvarande skrivningar. I panelen ingick Samtrafikens vd Gerhard Wennerström, ekonomichef Carl Kämpe samt advokat Per Granström från Morris Law. Bland diskussionspunkterna var det finansieringen av samverkansdelen och principer för styrelserepresentation som skapade mest diskussion i församlingen.

Efter informationsmötet inleddes årsstämman där resultaträkning och balansräkning fastställdes. Bolagets ekonomiska ställning befanns vara god. Bland punkterna noteras att valberedningen får två nya ledamöter; Andreas Almquist, Hallandstrafiken och Claes Gotthold, Transdev. Styrelsens sammansättning förändras genom de två avgående ledamöterna Harriet Söder, Länstrafiken i Västerbotten samt Magnus Åkerhielm, Keolis; Harriet Söder ersätts med Camilla Fahlander från Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.