Trafikutskottet i Kollektivtrafikens hus

Kollektivtrafikens hus är en samlingsplats för kollektivtrafikbranschen. Hit välkomnas alla aktörer, både som kontorsgäster och som arrangörer av evenemang i lokalen.

Den 21 november samlades åtta av dessa aktörer i loungen på Centralplan i ett informationsmöte på uppdrag av Trafikutskottet. En späckad talarlista med representanter för Resenärsforum, Infospread, Mälab AB, Samtrafiken, Hogia, SLL/Trafikförvaltningen, K2 och Mälardalsrådet fick fyra minuters anförande var på två olika teman. Gemensamt betalsätt och Kombinerad mobilitet. I publiken satt sexton ledamöter ur utskottet tillsammans med sitt kansli och andra representanter för kollektivtrafikbranschen.

Gemensamma betalsätt och kombinerad mobilitet är viktiga grundteman i framtidens kollektivtrafik. I landet som helhet sker 80 procent av resorna fortfarande i egen bil. Smarta kombinerade resetjänster med olika färdmedel med kollektivtrafiken som grund kan vara det som gör att delat bilägande och gemensamt bilåkande får genomslag, och nya hållbara former av kollektivtrafik kan skapas. Gerhard Wennerström från Samtrafiken påpekade att kollektivtrafiklagen borde kompletteras med ett uppdrag till RKM:erna att verka för att den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska fungera mellan regioner och på nationell nivå. Det skulle göra det enklare för regeringen och branschen att möte sina ambitioner inom kombinerade mobilitetstjänster.

Emil Frodlund från Resenärsforum påtalade att det som konsument är svårt att förstå de olika biljettsystemen och veta vilka regler som gäller när man ska betala för sig. Ett gemensamt betalsätt skulle förenkla för alla resenärer.

 

Lastkajen är namnet på Trafikverkets portal för vägdata. Trafiklab är Samtrafikens portal för kollektivtrafikdata. Dessa två kan tillsammans bli en nationell arena för all trafikinformation. Ni kan hjälpa till och säkerställa att Trafikverket bejakar initiativen med Öppet data.

Madelene Hjelte, Leveranschef Samtrafiken

 

En annan viktig term som diskuterades under mötet med Trafikutskottet var öppna data. Öppna trafikdatabaser är de byggstenar som hjälper innovatörer att skapa just nya former av kombinerat resande. Vem som helst kan få tillgång till trafikdata för att använda det på vad sätt han eller hon vill — kanske för att bygga en ny tjänst till resenärer i kollektivtrafiken? Madelene Hjelte från Samtrafiken berättade om den nationella samlingspunkten för all trafikdata som Samtrafiken vill skapa tillsammans med trafikproducenter och Trafikverket.

John Hultén från K2, Sveriges nationella kunskapscentrum för kollektivtrafik, jämförde Sveriges och Finlands ambitioner att ligga i framkant för utvecklingen av kombinerad mobilitet. I grannlandet sker en stor förändring av transportpolitiken med fokus på avreglering, samtidigt som telekomkrisen kräver nya vägar för ekonomisk utveckling. I Sverige finns inte samma förändringstryck, däremot ett större fokus på hållbarhetsfrågor.