Trafiklab lyfts upp som gott exempel för öppna data

Trafiklab och Samtrafiken omnämns i en artikel på ComputerSweden.

”Samtidigt finns det goda exempel. Ola Eriksson pekar på Trafiklab som drivs av bland annat trafikföretagens samarbetsorganisation Samtrafiken och Trafikverket med stöd från Vinnova. 

– Där finns företrädare för myndigheter och startups och api:er görs tillgängliga på deras webbplats. Och det är den typen av arbetsinsatser vi behöver – att fler personer tar uppgiften på allvar och bygger upp den här typen av mötesplatser där företag och myndigheter kan få kontakt och diskutera vad som efterfrågas och vilka behov som finns.”

Läs hela artikeln här.