Gerhard Wennerström: Dags att knyta ihop kollektivtrafiken i Sverige

Gerhard Wennerström skriver för DN Åsikt.

”Det största hindret för ett fullt fungerande nationellt kollektivtrafiksystem ligger i dag hos lagstiftaren, och handlar om hur kollektivtrafiklagen är formulerad. De svenska regionala kollektivtrafikmyndigheterna har endast i uppdrag att säkerställa en fungerande kollektivtrafik inom den egna regionen. Denna begränsning skapar lätt öar av lokala lösningar utan kopplingar sinsemellan. Resenären behöver en kollektivtrafikapp i Göteborg, en annan i Stockholm, en tredje i Mälardalen, Växjö, Skåne och så vidare.”

Läs hela artikeln här.