Trafiklab delar ut Hello World!-stipendium

Trafiklab delar ut Hello World!-stipendium med ambitionen att främja barns intresse för digitalt skapande. Stipendiaten får under 2018 möjlighet att delta på en lägervecka med Hello World! samt delta fritt under 2018 års Meetups.

Hello World! är en allmännyttig ideell förening som har i syfte att främja digitalt skapande. Sverige är idag en ledande nation i den digitala utvecklingen. Internationella tungviktare som Skype, Spotify och Klarna är sprungna ur den digitala revolutionen och idag är programmerare det vanligaste yrket i Stockholms län.

Hello World! ser därför att det finns ett behov av att uppmuntra och sprida kunskapen om digitalt skapande bland framtidens entreprenörer och medarbetare. Med oss har vi ett brett nätverk av partners från svenskt näringsliv, universitet och högskolor, stiftelser, offentlig sektor och ideella organisationer.

Hello World! ska bidra till att stärka Sveriges framtida konkurrenskraft genom att främja digitalt skapande – både hos de redan frälsta och hos de som ännu inte funnit intresset. Med detta stipendium vill vi medverka i Hello World!s viktiga arbete som vi ser tydligt driver mot våra mål med Trafiklab.

Vårt stipendie går till en flicka född 2005. Ett utdrag ur hennes motivering:

Mamma åker pendeltåg till jobbet varje dag och hon tycker det vore roligt om det i framtiden fanns något kul alternativ till tåg – kanske en linbana?! Kanske kan jag vara med och utveckla något sådant i framtiden….

 

 

Elias

Arnestrand

Strateg Trafiklab