Undersökning om arbetsklimatet på Samtrafiken

Samtrafiken genomför varje år en medarbetarundersökning. Under 2017 har vi jobbat med att stärka förtroendet för ledningen och är glada att meddela att rapporten visar en ökning med 29 procentenheter. Samtrafikens ledning uppfattas även som mer öppen i sin kommunikation, där resultatet ökat med 24 procentenheter.

I år visar rapporten ett svagare resultat för målsättning inom eget arbetsområde. Med medarbetarundersökningen som underlag skapas goda förutsättningar för ett fortsatt utvecklingsarbete.

”Ett starkt medarbetarindex* signalerar att många organisatoriska aspekter är på plats och väl fungerande samt att den totala arbetstillfredsställelsen är hög. Då vi tittar på snittvärden i vår databas, som inkluderar över 350 000 respondenter, ser vi ett MI-snitt på 64. Då vi sedan tittar på de 25% av våra kunder med starkast MI så ligger deras värde på 72. Givet detta kan Samtrafiken vara mycket nöjda med sitt höga och stabila MI på 83”
Henrik Otterbeck, Zondera

91% av de anställda på Samtrafiken känner att arbetet de utför är meningsfullt.
96% känner att de behandlas med respekt av kollegorna på arbetsplatsen.
83% känner att de bidrar till Samtrafikens övergripande mål.

*Medarbetarindex:
Om alla deltagare svarat positivt (4 eller 5) på samtliga frågor blir MI = 100.
Om ingen deltagare svarat positivt på någon fråga blir MI = 0.