Genomförda Samverkansforum

Vi har under mars haft våra första träffar i våra nya Samverkansforum. Den 15 mars var temat standarder och den 22 mars låg fokus på kombinerat resande och data.

Drygt sextio deltagare från både våra partnerföretag och leverantörer av olika typer av betal- och stödsystem träffades i Kollektivtrafikens hus i Stockholm för en heldag i standardiseringens tecken. Syftet med dagen var att lyfta fram grundtanken med en nationell biljett- och betalstandard och att ge deltagarna en bild av hur olika pågående implementationer av standarden ser ut. Dagens upplägg bjöd därmed in till flera intressanta diskussioner vilka ledde till nya kunskaper och insikter.

På Samverkansforumet för kombinerat resande låg tyngdpunkten på lärdomar och kunskaper från ett antal olika undersökningar som gjorts på temat kombinerad mobilitet. På plats från Ruter i Oslo var Claes Kanold och han berättade om hur de jobbar med kombinerad mobilitet. Han delade också med sig av det sätt på vilket de jobbar för att snabbt testa sina egna idéer i praktiken tillsammans med sina kunder.

Presentationerna från dagen finns tillgängliga via Samtrafikens hemsida.

Nästa Samverkansforum har vi planerat till den 23-24/5 i Kollektivtrafikens hus så håll utkik i Samtrafikens kanaler för mer information!