Gerhard Wennerström: Öppna data ger möjlighet till världsledande kollektivtrafik

Ett av de nya EU-direktiven syftar till att kollektivtrafikmarknadens aktörer — trots konkurrens och stora skillnader i storlek — ska höja kvaliteten på det gemensamma utbudet. Direktivet ställer krav på medlemsländerna att etablera så kallade nationella åtkomstpunkter för trafikinformation: digitala samlingsplatser för data som görs tillgänglig för alla. Målet är att ge hugade företag och entusiaster möjlighet att skapa innovativa lösningar för kollektivt resande.

Kollektivtrafikens alla lokala myndigheter och privata företag gör nu en gemensam kraftsamling i frågan. Samtrafiken kommer att sammanställa Sveriges kollektivtrafikinformation i ett stort antal kategorier, samt göra den tillgänglig för marknaden. Fundamentet finns redan på plats sedan flera år i form av branschinitiativet Trafiklab, som utvecklas ytterligare.

Med hjälp av all denna öppna data — som exempelvis innefattar hållplatser, realtidsuppdateringar, bytestider och annan viktig information — kan vi förse tjänsteutvecklare med rätt digitalt byggmaterial och öka innovationstakten.  Men innan det sker måste all data samlas in. Att aggregera in massiva mängder kvalitativ data i sinsemellan kompatibla format är ett hästjobb. Här krävs samarbete mellan alla branschens aktörer, samt finansiellt stöd från staten.

Varför är en satsning på öppna trafikdata så viktig? I ett land där 80% av resorna fortfarande sker med egen bil måste kollektivtrafiken kliva fram som en tydlig aktör och utmana samtliga medborgares beteendemönster. Det är kollektivtrafiken som helhet — delat resande oavsett fordonsslag — som ska tävla mot konkurrensen i form av enskilt, privatägt bilkörande. Och öppna data använt på rätt sätt är en förutsättning för modern kollektivtrafik. Det är först när vi kan välja punktligt, bekvämt resande med stabil uppkoppling och möjlighet att själv påverka rutt och färdmedel, som fler svenskar kommer att skippa bilen.

Kan vi gå från god idé till effektiv handling? Ja, förutsatt att branschens aktörer och staten avsätter ordentliga resurser, och verkar för att alla håller sig till gemensamma standarder för data och biljetter.

Sverige har halkat ned från plats ett till tjugofyra inom digitalisering under de senaste åren. Med öppna data har vi chans att ta ny position. Ett lyckat lagarbete bygger på resursfördelning, helhetsansvar och en hel del prestigelöshet. Först när varje aktör i branschen tar sitt ansvar för samverkan når vi målet. Om vår sektor missar denna målchans, är risken att Sverige sackar efter ytterligare i innovationsligan.

 

Gerhard Wennerström, vd, Samtrafiken