Projekt Öppna trafikdata – läs slutrapporten!

Samtrafiken fick i mitten av mars i uppdrag att bygga en branschgemensam teknisk lösning för insamling och tillgängliggörande av öppen kollektivtrafikdata. Den rapport som Öppna trafikdata-projektet levererade, och som låg till grund för uppdraget, finns nu att läsa.

I rapporten listas bland annat vilka typer av kollektivtrafikdata som ska göras tillgängliga, samt en tidsplan för det kommande arbetet. Vi redovisar också de bakomliggande resonemangen kring olika frågeställningar kopplade till projektet, som till exempel på vilken detaljnivå datat ska presenteras.

Rapporten hittar du här.

Vill du veta mer?

Håkan

Östlund

Partneransvarig