Uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon i persontrafik

Vi går en molnig framtid till mötes. Samtrafikens roll är att samla resenärsnära information som öppna data. Vi har gjort det genom Trafiklab i många år och utvecklingen går nu mot att vi skall samla ytterligare många nya datamängder för att se till att Sverige får ledartröjan i innovationsligan. Hemligheten bakom att öppna data blir lyckat är att tillgängliggöra det på ett strukturerat sätt och upprätthålla ett modernt community för alla utvecklarna. Utvecklarna i detta hänseende består av hela skalan från tonåringar med bakåtvända kepsar till välavlönade ingenjörer på Googles kontor i Zürich.

Då vi talar om framtidens automatiserade fordon så är det två världar som möts i ett rasande digitaliseringstempo. Å ena sina är det fordonsindustrin som unisont talar om uppkopplade, elektrifierade, autonoma och delade fordon. Å andra sidan är det kollektivtrafiken som inser att vi aldrig kommer att lösa allt med masstransporter, bla den sista kilometern, och därför definierar sin bransch som persontransport med delade resurser, eller fordon om man så vill. Därmed talar bägge branscherna om delade fordon och då flyter dessa två branscher mer och mer ihop och det enda som skiljer en persontransport från en annan är att ibland är den skattesubventionerad och ibland inte.

Uppkopplade, autonoma fordon, oberoende om det är bilar eller bussar, genererar extrema mängder data. Data om fordonens position, riktning och hälsotillstånd varje millisekund. Dessa data kommer naturligtvis att samlas av alla fordonsleverantörer för att generera kunskap och genom maskininlärning utveckla deras fordon. Delade fordon kommer dock till stor del att ägas av fleet managers som troligen har flera leverantörers fordon i sin flotta. De samlar data från sin flottas trafik. På toppen av detta har vi leverantörerna gentemot slutkunderna som samlar data från sina resenärer.

Sverige ligger långt framme i sitt tänk. Inom Regeringens innovationsprogram Drive Sweden skapar vi ett datamoln för nationell hantering av fordonsdata och trafikdata. Vi måste presentera data på ett strukturerat sätt för att övrig infrastruktur såsom trafikljus, vägskyltar och belysning mm skall kunna interagera med fordonen. Kapitel 9.4 i utredningen.

Ett annat sätt att strukturera dessa fluffiga moln är stapla dem på varandra med molnet med fordonsdata underst och resenärsdata på toppen. Drive Sweden molnet är i gränslandet mellan fordonsdata och trafikdata.

Inom Samtrafiken skapar vi ett datamoln för gränslandet mellan trafikdata och resenärsdata. Idag är fokus på det som jag kallar klassisk kollektivtrafik, dvs tåg och buss. Men då allt tyder på att majoriteten av fordonen för eller senare kommer att bli delade på ett eller annat sätt så gäller det för Sverige att inte begränsa innovationen genom att fastna i 1900-talets silos.

Framtidens autonoma fordon kommer att möjliggöra helt nya algoritmbaserade trafiksystem som realiserar affärsmodeller som vi ännu inte har tänkt på. Fordonen kommer att vara allt från enmanspoddar till fordon för masstransporter och det är egentligen mycket mindre intressant att fokusera på fordonen. Det intressanta kommer att vara erbjudandet gentemot resenären, medborgaren, turisten. Dessa erbjudanden kommer att vara någon form av nya tjänster som uppfyller dina behov i enlighet med ditt nya beteende. Alla dessa tjänster kommer att byggas på data. Fordonsdata, trafikdata och resenärsdata. Utredningen fokuserar på data gällande säkerhet och integritet medan innovationen gentemot konsument kommer att drivas av tjänsteutveckling.

Så mycket data som möjligt måste vara öppen, välstrukturerad och tillgänglig samtidigt som vi måste säkra kvalitén så att data går att lita på och intrångsmöjligheten så att trafiksystem inte kan manipuleras eller individers integritet kränkas.

Sverige har en tradition av samverkan och öppenhet. Kombinerar vi det med en god portion politiskt mod så kan vi skapa det mest innovativa klimatet för utveckling av framtidens trafiksystem. Det gäller att bejaka tjänsteutvecklingen mot konsument, låta marknadskrafter agera och fundera på vilket sätt den politiskt bestämda subventioneringen skall ge bäst samhällsnytta.

Anförandet hölls på en hearing hos Näringsdepartementet om uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon i persontrafik på väg den 4 juni.