Martin Harari Thuresson är Årets Trafiklabhjälte

Martin Harari Thuresson är utsedd till Årets Trafiklabhjälte 2018 och erhåller ett stipendium på 10 000 kronor. Martin har blivit nominerad för sin utmärkta initiativförmåga och sin hjälpsamhet mot andra. Genom sitt ideella engagemang har han lyckats driva kollektivtrafikbranschen framåt.

Juryns motivering

Martin Harari Thuresson har genom ett starkt engagemang under lång tid bidragit till att utveckla intresset för öppna trafikdata i Sverige. Med en genuin vilja att hjälpa andra har Martin både inspirerat andra utvecklare och drivit fram utveckling hos branschens aktörer.

 

Juryn vill speciellt lyfta Martins insatser för att förverkliga Trainhack – ett årligt hackathon ombord på tåg. Eventet har på många sätt bidragit till att få fler att intressera sig för öppna trafikdata och även drivit fram helt nya öppna datamängder. Martin har genom detta arbete tydligt visat hur hackathons kan utformas för att skapa konkreta resultat.

 

Förutom att verka genom att koppla samman personer och organisationer har Martin även utvecklat ett antal nyskapande tjänster på egen hand. Bland dessa finns en prisjämförelsetjänst för kollektivtrafikresor samt tjänster för att pusha relevant trafikinformation genom SMS och Facebook Messenger.

 

Genom sitt outtröttliga arbete visar Martin hur kollektivtrafikbranschen i Sverige kan utvecklas genom att kopplas samman med nya aktörer, genom ett öppet arbetssätt och genom att öppna sina datakällor.

Priset delades ut den 6 december under Trafiklabs meetup på OpenLab i Stockholm.

Trainhack
Trainhack är ett hackathon på räls, med målet att skapa nya digitala tjänster för kollektivtrafik. Kreativa nördar och entusiaster samlas under en tågresa för att genom teknik förbättra det kollektiva resandet. Formatet ger ett nyhetsvärde som breddar engagemanget i öppna data för kollektivtrafik. Framförallt är Trainhack i sig en unik upplevelse där deltagarna får chans att direkt omsätta idéer i kod och skapa resultat.

Om utmärkelsen Trafiklabhjälte
Årets Trafiklabhjälte är en person som med engagemang och drivkraft bidragit till utvecklingen av digitala tjänster inom kollektivtrafiken i Sverige. Arbetet baseras på öppna data eller öppna API:er från Trafiklab. Priset instiftades 2015 och innefattar ett stipendium på 10 000 kronor.

Årets jury bestod av Carin Carelind, Östgötatrafiken; Daniel Rudmark, RISE; Sara Rhudin, Sveriges Kommuner och Landsting; Rickard Dahlstrand, Internetstiftelsen; Lars-Olof Hjärp, Trafikverket; Andreas Strömberg, Trafikförvaltningen SLL och Johan Berg, Årets Trafiklabhjälte 2015. Bakom priset står Trafiklab, en community för öppna trafikdata som drivs av kollektivtrafikbranschens samverkansbolag Samtrafiken.

Om Trafiklab
Trafiklab är en community för öppna trafikdata. En plats där du som utvecklare kan ta del av data och API:er för kollektivtrafiken i Sverige och enkelt kan få den information du behöver för att utveckla vassa tjänster.  

Om Samtrafiken
Samtrafiken utvecklar kollektivtrafiken i Sverige genom att samla in trafikdata och skapa branschgemensamma biljettstandarder som gör det möjligt att kombinera resor mellan olika regioner och trafikoperatörer. Samtrafiken utvecklar tjänster för sina ägare och partners till förmån för Sveriges resenärer, och ägs av 37 offentliga och privata trafikaktörer.