Samtrafiken välkomnar förslag om nationellt biljettsystem

Samtrafiken i Sverige AB, samverkansbolaget inom kollektivtrafikbranschen som ägs av både offentliga och privata trafikaktörer, välkomnar regeringens förslag om ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik.

”Självklart välkomnar vi förslaget. Med 25 års samordning av kollektivtrafikdata i ryggen har Samtrafiken en unik expertis på området,” säger Gerhard Wennerström, vd för Samtrafiken. ”Vår vision är att skapa världens smartaste kollektivtrafik, och vi ser fram mot att stå regeringen till förfogande i utredningen som kommer.”

Samtrafiken har sedan 1993 bland annat förvaltat biljettsamarbetet Resplus, vilket framförallt gett resenären möjlighet till långväga tågresande med olika operatörer på en enda biljett. Merparten av landets kollektiva resande sker inom regionerna, men Samtrafiken driver sedan flera år ett standardiseringsarbete i syfte att kombinera olika regionala biljettyper och -system. På uppdrag av regeringen samlar organisationen även in all kollektivtrafikdata till en riksdatabas med exempelvis hållplatser och avgångstider. Samtrafiken förvaltar dessutom ett branschsamarbete som tillgängliggör öppna kollektivtrafikdata, vilket används av nya resetjänster lokalt så väl som internationellt.

”Vi vill att kollektivtrafiken ska vara enkel för alla resenärer,” säger Göran Hägglund, ordförande i Samtrafiken. I Sverige finns lyckligtvis grundstenarna för nationella lösningar redan på plats i form av samarbete kring kollektivtrafikdata och standarder. Det gör att branschen är väl rustad att uppfylla regeringens uppdrag.”

”För att underlätta smidigt resande i flera län och regioner behöver vi i branschen nu kavla upp ärmarna och enas om hur vi kombinerar regionala och nationella förutsättningar, till exempel priser och biljettkategorier,” säger Gerhard Wennerström.