Projekt Öppna data

Samtrafikens nyckelprojekt är tre strategiska branschsamarbeten som tillsammans är byggstenar för att skapa morgondagens kollektivtrafik. De kommer bidra till att möta regeringens förslag om nationellt biljettsystem för kollektivtrafik, som nu är under utredning. 

Projekt Öppna data

Projekt Öppna data har en ny projektledare sedan mitten av februari, Kajsa Wejander. Kajsa är anställd hos Samtrafiken och ersätter den tidigare projektledaren Mehdi Rafinia som numera är gruppchef för projekt- och förvaltning.

Projektet arbetar med flera aktiviteter parallellt och fokus just nu ligger på tre huvudsakliga områden:

  • Harmonisering – målbilden är att alla ska ”prata samma språk” vid utbyte av information kring hållplatser samt linjer och turer. Vägen dit är relativt enkel för vissa, men betydligt svårare för andra och därför diskuteras just nu möjliga interimslösningar för att komma vidare.
  • Indata de regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM:er) som kan leverera data i NOPTIS-formatet (DOI, ROI och POSROI) är igång sedan en tid tillbaka och de flesta är redan anslutna till den nya nationella databasen hos Samtrafiken. Men för övriga (både RKM:er och privata aktörer) arbetas det nu på alternativa indataformat. Det format som kommer att bli tillgängligt för inleverans av data närmast efter NOPTIS är NeTEx (för statisk data).
  • Utdata Samtrafiken arbetar också med att säkerställa att utdata från den nya nationella databasen kan levereras i de format som stipuleras av EU-förordning 2017/1926 (NeTEx och SIRI) per den 1 december 2019. Datat tillgängliggörs på Trafiklab.

Parallellt med det pågående utrednings- och implementationsarbetet pågår informationsinsatser runtom i landet, där Samtrafiken går ut med information om projektets syfte och mål och hur det påverkar olika aktörer i branschen. Såväl RKM:er som kommersiella aktörer, inklusive systemleverantörer, omfattas. Utöver detta kommer även Trafikverket i samarbete med Samtrafiken och Transportstyrelsen att påbörja en informationsinsats.

Projektet är planerat att pågå till och med år 2021.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta

Kajsa

Wejander

Gruppchef Trafikdata