Trafikutskottet på besök

Den 23 april samlades riksdagens trafikutskott i Kollektivtrafikens hus för ett förmiddagsseminarium och samtal på temat Nationellt biljettsystem för kollektivtrafik, det regeringsförslag från januariavtalet 2019 som nu är under utredning.

Efter en introduktion av Samtrafiken följt av en kartläggning av kollektivtrafikssveriges aktörer diskuterade ledamöterna olika frågor kring regeringens förslag. De fick även en kort sammanfattning av deltagande partners inspel till utredningen från Samverkansforum den 9-10 april.

Därefter fick ledamöterna lyssna till John Hultén från K2 som berättade om kombinerad mobilitet i Norden. Emil Frodlund från Resenärsforum berättade om sin organisations verksamhet, och avslutade med en dialog med Samtrafikens vd Gerhard Wennerström om resenärernas behov och önskemål. Seminariet avslutades med lunch.

 

Har du frågor eller vill veta mer?

Gerhard

Wennerström

Vd