Projekt Framtidens Resplus

Samtrafikens nyckelprojekt är tre strategiska branschsamarbeten som tillsammans är byggstenar för att skapa morgondagens kollektivtrafik. Vi kommer att bidra till att möta regeringens förslag om nationellt biljettsystem för kollektivtrafik, som nu är under utredning. 

Projekt Framtidens Resplus

Biljettsamarbetet Resplus har funnits i 26 år, och levererat värde både till resenärer och de kollektivtrafikaktörer som är med i samarbetet. Mycket har hänt sedan dess. Ett exempel är avreglering av marknaden, vilket har medfört att det finns många fler aktörer. Denna utveckling och digitaliseringen har bidragit till nya tekniska förutsättningar.

Branschen har tillsammans med Samtrafiken tagit fram Biljett- och betallösningsstandarden (BoB) och arbetar förutom detta även aktivt med öppen harmoniserad data, vilket ger ökade möjligheter till innovation av nya mobilitetstjänster. Tillsammans behöver vi nu anpassa Resplus till framtiden.

I projekt Framtidens Resplus ska följande effektmål uppnås:

  • Framtida Resplus-samarbetet ska ge en förbättrad resenärsupplevelse
  • Resplus-biljetterna ska bli valideringsbara enligt BoB-standarden
  • Samarbetet ska öppna upp för fler bokningssystem, biljettsystem och tredjepartsaktörer
  • Utvecklingen av BoB-standarden och öppen harmoniserad data ska komma till nytta i det nationella biljettsamarbetet

Har du frågor eller vill veta mer?

Laila

Lindholm Berkhahn

Produktägare