Projekt Verifieringssystem BoB

Samtrafikens nyckelprojekt är tre strategiska branschsamarbeten som tillsammans är byggstenar för att skapa morgondagens kollektivtrafik. De kommer bidra till att möta regeringens förslag om nationellt biljettsystem för kollektivtrafik, som nu är under utredning. 

Projekt Verifieringssystem BoB

Nu startar vi arbetet med att skapa ett verifieringssystem för Biljett- och betallösningsstandarden (BoB). Projektet kallades tidigare Öppen källkod BoB. Projektet kommer att ta fram ett referenssystem som följer BoB-standarden, tillsammans med ett verifieringsramverk bestående av testkriterier, testprogram, testprocesser samt dokumentation.

Med hjälp av ramverket ska aktörer kunna verifiera att det egna systemet följer BoB-standarden. Systemet kommer att göras i öppen källkod så att de som vill återanvända koden i egna system kan göra detta. I projektet kommer vi också verka för att förbättra och förtydliga BoB-standarden, för att på så vis förenkla samarbeten mellan aktörer på kollektivtrafikmarknaden.

Projektet kommer att utföras fram till våren 2020 med delleveranser under hand och med Johan Hammar som projektledare.

 

Har du frågor eller vill veta mer?

Johan

Hammar

Gruppchef Förvaltningsledning