Hjälp resenärer att stanna i Sverige på semestern

Svenska turister vill numera stanna i Sverige vilket kommer att ge effekter på såväl klimatet som på den lokala besöksnäringen.

Trenden med ökat fritidsresande till utlandet är bruten och ser ut att fortsätta minska. En av fyra säger att de ska semestra i Sverige nästa gång, detta enligt Resebarometern 2019*. En viktig anledning som nämns är en ökad klimatmedvetenhet.

I realiteten innebär det ett ökat behov hos resenären att kunna planera och boka sina semesterresor med mycket god framförhållning. För att kunna göra det behövs trafikdata i tidigt skede och för längre perioder. Framför allt när det gäller kombinerade Resplusresor är det viktigt att alla trafikoperatörer levererar data för att resesökmotorn ska kunna hitta attraktiva reseförslag.

Rekommenderad tidplan för rapportering av trafikdata

Skickar ni in trafikdata tidigare kan tidtabeller släppas tidigare, vilket gör det lättare för resenärer att planera och boka sina semestrar i Sverige. Vi vill därför uppmana er att bidra till denna positiva utveckling genom att skicka in kollektivtrafikdata för era mest populära turistlinjer enligt nedan.

  • Oktober – för bokningar inför julen
  • April – för bokningar inför sommaren

Vid frågor, kontakta er partneransvarige hos Samtrafiken.

*Resebarometern är en årlig undersökning av svenskarnas resvanor. Görs i samarbete med Vagabond och försäkringsbolaget Europeiska ERV.

Viktoria

Wiestål

Partneransvarig

Reidar

Larsson

Projektledare