Kontaktvägar under utredningsarbetet

Gerhard fortsätter som vd för Samtrafiken under utredningstiden och eftersom många externa parter kommer att vara i kontakt med både Samtrafiken och utredningen förtydligar vi våra kontaktvägar till oss under utredningsarbetet:

  • Externa parter (partners, operatörer, leverantörer med flera) förhåller sig Gerhard till som utredare.
  • Externa parter som vill kontakta Samtrafikens verkställande ledning gällande Samtrafikens verksamhet ska i första hand vända sig till Madelene Hjelte, 070-357 05 64.
  • Externa parter som vill kontakta Samtrafikens verkställande ledning gällande avtalsförhållanden mellan företagen ska i första hand vända sig till Carl Kämpe, 070-762 38 98.
  • Löpande operativ kontakt mellan Samtrafiken och dess partners upprätthålls med partneransvariga på Samtrafiken:
    – Kimiko Sörensen, tel 072-248 45 00
    Reidar Larsson, tel 070-266 80 02
    Viktoria Wiestål, tel 070-257 64 86

Viktoria

Wiestål

Partneransvarig

Reidar

Larsson

Projektledare