Nordiskt samverkansprojekt ODIN

Mot bakgrund av det nationella Projektet Öppna Data bedrivs även ett Nordiskt samverkansprojekt på området under namnet ODIN (Open Data In the Nordics). Projektet representeras i Sverige av Samtrafiken och Trafikverket, i Norge Entur och i Danmark av Trafik- och Boligstyrelsen. Från Finland deltar Trafikverket och Helsingfors lokaltrafik.

Genom samarbetet mellan de nordiska länderna stärks den digitala infrastrukturen för trafikdata på nordisk nivå för framtidens mobilitetstjänster. På projektets webbplats finns strategidokument med sex prioriterade fokusområden:

  • Dataset och tjänster.
  • Licenser och villkor.
  • Standarder och format.
  • Uppfyllnad av EU-regleringar.
  • Samarbeten och kommunikation med utvecklare.

Har du frågor eller vill veta mer?

Håkan

Östlund

Partneransvarig