Projekt Framtidens Resplus

Projekt Framtidens Resplus syftar till att fortsatt skapa värde för branschen och för resenärer som reser nationellt och regionalt. Resplus-biljetterna ska följa branschens biljettstandard BoB och projektet kommer kontinuerligt följa utredningen om det nationella biljettsystemet.  

Referensgruppen, med representanter från branschen, höll sitt första möte i augusti. I gruppen diskuteras affärsfrågor för det nationella resandet, t.ex:

  • vilka produkter som ska exponeras
  • hur regionala affärsregler ska speglas i den nationella försäljningen
  • biljetters olika giltighet kontra förköp

Arbetet kommer spegla de tekniska frågeställningar som även behandlas inom Projekt Öppna Data och kopplar även till förvaltningen av BoB-standarden.

Deltagande organisationer är Arlanda Express, Hallandstrafiken, Merresor/Flygbussarna, Nettbuss Vy, SJ, Skånetrafiken, Trafikförvaltningen Stockholm (SL), Kollektivtrafikförvaltningen UL Region Uppsala, Västerbotten och Västtrafik.

Önskar du delta i referensgruppen? Kontakta Laila Berkhahn.

Laila

Lindholm Berkhahn

Produktägare