Projekt Verifieringssystem BoB

Projekt Verifieringssystem BoB (Biljett- och Betallösningsstandarden) som tidigare kallades Öppen källkod BoB är nu igång. Projektet kommer att ta fram ett referenssystem som följer BoB-standarden, tillsammans med ett verifieringsramverk bestående av testkriterier, testprogram, testprocesser samt dokumentation.

Vi är nu klara över vilka metoder och verktyg som projektet ska använda. Efter ett antal utredningsärenden är vi nu beredda att börja arbeta med de första delarna som handlar om säkerhetshantering.

Projektets referensgrupp består av representanter från SL, Västtrafik, Skånetrafiken, Upplands Lokaltrafik, Ridango (Movingo), Länstrafiken Kronoberg (Sydlänen) samt Värmlandstrafik.

Syftet med referensgruppen är att säkerställa att det som byggs inom projektet stödjer behoven hos användarna av standarden. Samtrafiken arbetar för att få med representanter från privat kollektivtrafik samt från part som byggt sin egen säljklient enligt BoB-standarden. Referensgruppen kommer att ha möten var sjätte vecka. Läs mer om projektet.

Har du frågor eller vill veta mer?

Johan

Hammar

Gruppchef Förvaltningsledning