Samarbete för nationell sökmotor

En förutsättning för köp av biljetter med flera trafikslag är att resenären kan söka efter relevanta resmöjligheter i en resesökmotor. Under hösten startar vi ett samarbete med Skånetrafiken för att etablera en nationell och neutral resesökmotor. Genom detta samarbete kan vi dela erfarenheter och kostnader med varandra.

Vi rör oss från en centraliserad modell med all försäljningsinformation för Resplus i ett enda system, hos Silverrail, till en distribuerad modell där produkter, priser och biljetter hämtas via BoB-gränssnittet från respektive trafikoperatör. Därmed ställs nya krav på resesökmotorerna. Det blir viktigt att ha full kontroll över en nationell och neutral resesökmotors funktionalitet och utvecklingsplan. Den kontrollen bedömer vi inte är möjlig om vi använder någon av de existerande sökmotorerna på marknaden.

Samtrafiken, i samarbete med Skånetrafiken och deras utveckling av en ny regional resesökmotor, ska etablera en nationell resesökmotor med befintlig s.k. open source-mjukvara som bas.

Den nationella resesökmotorn kommer i drift under 2020.

 

Har du frågor eller vill veta mer?

Stefan

Thulin

Verksamhetsstrateg