Samverkansforum 14 november

Temat för höstens Samverkansforum bygger på regeringens utredning om ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik. Du och din organisation har då en konkret chans att vara med och påverka riktningen på utredningen framåt.

Gerhard Wennerström, som utredare, kommer under dagen berätta hur långt utredningen har kommit samt dessutom passa på att pröva ett antal framtagna teser.

Din organisations åsikter och tankar under dagen, tillsammans med övriga branschens, kommer att dokumenteras och bli ett formellt inspel till utredningens fortsatta arbete. Du kommer även få ett politikerperspektiv på frågan genom Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik.

Samverkansforum ingår som en del av Samtrafikens Partneravtal och riktar sig till dig som stämmer in på en eller flera av följande:

  • du arbetar i en organisation som är partner eller ägare till Samtrafiken
  • du jobbar med strategiska frågor inom IT, försäljning, affärsutveckling, biljettsamarbeten, kombinerad mobilitet och/eller pris och produktfrågor

Har du frågor eller intresserad av att delta? Kontakta Kimiko Sörensen.

Har du frågor eller vill veta mer?