Projekt Öppna data

Projektet arbetar vidare med de sina tre huvudsakliga fokusområden; indata, utdata och harmonisering. Samtliga trafikoperatörer, såväl offentliga som privata, omfattas av projektet och lagkrav. Därför är det viktigt för projektet att ta fram relevanta och kostnadseffektiva stödfunktioner för inleverans av data till Samtrafiken utifrån de behov som finns i branschen.

Projektet har nu möjliggjort leverans av indata på flertalet format (NOPTIS DOI, ROI OCH POSROI) och fortsätter att färdigställa stöd för import av andra (NOPTIS DII och NeTEx). Nu analyseras behoven för trafikföretag som saknar systemstöd för att leverera sitt data på något av dessa format.

För att kunna aggregera indata på nationell nivå krävs att den är harmoniserad. Det innebär att alla, oavsett avsändare, måste prata samma språk. Det arbetet kommer att kräva insatser hos alla trafikföretag. Projektet kommer bidra med en interimslösning som gör att vi snabbare kommer att kunna göra denna aggregering på nationell nivå.

Samtrafiken tillgängliggör all data på portalen trafiklab.se, den nationella åtkomstpunkten där Samtrafiken tillgängliggör all kollektivtrafikdata som branschen genererar dagligen. Inom kort påbörjas arbetet med att implementera formatet NeTEx även som utdata-format. När det arbetet är klart möter vi kraven i EU-förordningen avseende hur data ska tillgängliggöras.

 

Har du frågor eller vill veta mer?

Kajsa

Wejander

Gruppchef Trafikdata