Uppstart av Kollektivtrafikens Datalab

Under hösten kommer projekt KoDa (Kollektivtrafikens Datalab) att starta upp. Syftet med projektet är att bygga vidare på plattformen Trafiklab.se där Samtrafiken tillgängliggör all kollektivtrafikdata som branschen genererar dagligen.

Den nya plattformen, datalabbet, kommer innehålla verktyg för analyser och simuleringar av realtidsdata. Det förväntas få en viktig roll för utvecklingen inom området artificiell intelligens (AI).

Projektet sker i samverkan mellan Samtrafiken, RISE, Savantic, Linköpings Universitet, Linköpings Kommun och VTI (Statens Väg- och Transportforskningsinstitut). Datalabbet kommer att nås via Trafiklab.se.

Har du frågor eller vill veta mer?

Håkan

Östlund

Partneransvarig