Projekt Verifieringssystem BoB

Projekt Verifieringssystem BoB (Biljett- och Betallösningsstandarden) som tidigare kallades Öppen källkod BoB har som syfte att ta fram ett referenssystem som följer BoB-standarden, tillsammans med ett verifieringsramverk bestående av testkriterier, testprogram, testprocesser samt dokumentation.

Referensgruppen har börjat samla in data kring användandet av BoB-standarden för att bättre förstå hur marknaden har implementerat den. Datat kommer även användas för att förbättra standarden och till att utöka dokumentationen med etablerad praxis.

I projektet har man börjat koda de första delarna av referenssystemet och då fokuserat kring pris- och produktmodulen. I första versionen byggs det upp kring ett biljettutbud med enkel-biljetter och period-biljetter i ett enkelt zon-system. Samtidigt har det gjorts en del arbete kring säkerhet för att få med det perspektivet från början i lösningen.

Projektets referensgrupp består av representanter från Region Stockholm Trafikförvaltningen, Västtrafik, Skånetrafiken, Region Uppsala, Ridango (Movingo – appen som är anpassad för pendlare med regionaltåg och lokaltrafik i Mälardalen), Länstrafiken Kronoberg (Sydlänen) samt Region Värmland. Referensgruppen träffas var sjätte vecka med syftet att säkerställa att det som byggs inom projektet stöder behoven hos användarna av BoB-standarden.

Läs mer om projekt Verifieringssystem Bob

Är du intresserad eller vill veta mer?

Johan

Hammar

Gruppchef Förvaltningsledning