Samverkansforum

Den 14 november gick Samverkansforum av stapeln i Kollektivtrafikens Hus. Syftet med dagen var att ge branschen en möjlighet att vara med och påverka utredningen om ett nationellt biljettsystem framåt. Det ska vara smidigt och enkelt att resa med kollektivtrafik och därmed lätt att ta beslutet att välja bort bilen.

Den ökande angelägenhetsgraden kring klimatfrågan var inramning för dagen. Frågan är mer aktuell än någonsin och i veckan utlyste Europaparlamentet klimatkrisläge.

Kollektivtrafikens hus fylldes med kompetenta nyckelpersoner i branschen som kom för att samverka, diskutera och påverka utredningen framåt. Det gjordes genom arbete i workshops kring fyra olika fokusområden där utredaren specifikt önskade branschens input. Fokusområdena var kundperspektiv (kundgränssnitt), finansiering, organisation samt teknik. Argument, fördelar och nackdelar med olika teser inom respektive fokusområde diskuterades.  Alla som ville fick möjlighet att dokumentera sina val av teser och argument för vidare befordran direkt till utredningens kansli.

Samtrafikens hållning och position i förhållande till utredningen förmedlas via vår styrelse. På plats under dagen var vår styrelseordförande Göran Hägglund som också var värd för dagen tillsammans med leveranschef Madelene Hjelte.

Samtrafiken och dess partneransvariga kommer givetvis även studera och använda det material som skapats under dagen. 

Nästa Samverkansforum.

I utvärderingen av dagen framkom att mer än 80 % önskar att vi fortsätter att träffas en dag snarare än två halv-dagar. Boka gärna redan nu in nästa Samverkansforum som kommer att gå av stapeln den 26 maj 2020. Till dess har vi utredningens beslutsunderlag till regeringen kring det nationella biljettsystemet (presenteras 30 april 2020) som underlag för vidare samverkan och diskussion.

Har du frågor? Kontakta

Ann

Bakke

Kommunikations- och HR-chef