Portalen trafiklab.se

Trafiklab är vägen till framtidens tekniska innovationer inom kollektivkollektivtrafiken. Under hösten har Samtrafiken tillgängliggjort fordonens geografiska position i realtid till glädje för alla manade utvecklare.

Det gäller i dagsläget positionsdata från sju regionala kollektivtrafikmyndigheter; Skånetrafiken, Kalmar Länstrafik, Östgötatrafiken, Värmlandstrafik, Upplands Lokaltrafik, Dalatrafik och X-trafik.

Nyheten innebar att anropen från utvecklare mot trafiklab.se ökade med 20 % till mer än 51 miljoner anrop på en vecka. Vi eftersträvar att tillgängliggöra mer data, bättre kvalitet på data och mer realtidsdata för att på så sätt göra det än mer intressant för utvecklare att skapa innovativa tjänster för resenärer.

I början av 2020 kommer vi träffa några av våra lokala partners för att bl.a. prata om framtiden för Trafiklab, få in feedback från användare och presentera nya funktioner. Håll er uppdaterade på Trafiklab.se, twitter.com/trafiklab, linkedin.com/showcase/trafiklab för datum, platser och ämnen!

Jerry Löfvenhaft heter vår nya produktägare för Trafiklab. Jerry kommer närmast från Region Uppsala där han var förvaltningsledare IT för trafiksystem.

Är du nyfiken och vill veta mer?