Välkommen Lena Kling

Lena Kling är Samtrafikens nya chef för Affärsutveckling. Lena är ny i branschen, kommer senast från Regeringskansliet där hon varit chef och departementsråd vid såväl Arbetsmarknadsdepartementet som Infrastrukturdepartementet.

Vad är dina första intryck av kollektivtrafikbranschen?

Kollektivtrafikbranschen är spännande då framtidens utmaningar handlar mycket om att få ihop dagens traditionella kollektivtrafik med nya mobilitetstjänster. Samtidigt väljer fler och fler att resa kollektivt.

Vad är dina första intryck av Samtrafiken?

Hos varje person jag mött och i varje samtal jag haft är det två saker jag direkt får veta; Man trivs på Samtrafiken och det alla jobbar med hänger ihop. Efter två månader så är min reflektion att det stämmer – det är en väldigt god stämning mellan alla medarbetare och allt hänger verkligen ihop. Det är komplexa lösningar vi förvaltar och utvecklar. Det känns verkligen spännande att vara en del i detta sammanhang.

Berätta lite mer om din bakgrund?

Jag är utbildad toxikolog från Karolinska Institutet. Arbetade som toxikolog många år på Kemikalieinspektionen och mycket av min tid gick åt till att förhandla kemikalielagstiftning i Bryssel. Efter några år blev jag mer och mer intresserad av samhällsvetenskap och vidareutbildade mig inom detta. En naturlig följd var att fortsätta arbeta inom ett mer tvärvetenskapligt område. Det blev några år på Stadsledningskontoret i Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm samt Arbetsmarknadsdepartementet och nu senast på Infrastrukturdepartementet. Jag fick ibland frågan hur en toxikolog hamnat på Regeringskansliet.

Jag har varit chef sedan 2007 och har lett många olika typer av verksamheter. Den gemensamma nämnaren har varit verksamheter under utveckling och förändring.

Jag bor med mina två barn i Stureby, strax söder om Stockholm. Fritiden ägnas mycket åt att hänga med på fotboll och ridning. Jag har själv spelat fotboll i hela mitt liv och även nu på korpnivå. Mina medarbetare har redan fått känna på min tävlingsinstinkt.

Vad ser du som viktigast att arbeta med den närmaste tiden?

Tillsammans behöver vi i närtid prioritera att utveckla rollen och verksamheten för avdelningen. Det är ett jobb som redan har påbörjats och pågår för fullt.

Vill du komma i kontakt med Lena?

Lena

Kling

Affärsutvecklingschef