Behovet av samverkan ökar

Branschen är mitt inne i en digital utvecklingsfas där fler aktörer tar fram nya och mer effektiva tjänster. Samtidigt bereder Regeringskansliet förslaget om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik. Mot bakgrund av dessa förändringar och för det branschgemensamma utvecklingsarbetet spelar Samtrafiken en viktig roll.

För att möta de stora förändringarna som branschen står inför krävs ett intensivt arbete tillsammans med ägare och partners. Viktoria Wiestål och Håkan Östlund, partneransvariga vid Samtrafiken, kommer att ha flera möten med ägare och partners för att diskutera Samtrafikens roll i den digitala utvecklingen och i det nya nationella biljettsystemet.

I höst rullar dessutom en ny samverkansgrupp med fokus på affärsutveckling igång. Gruppen har planerat in fem träffar med ett första tillfälle i oktober. 

Höstens Samverkansforum, som är planerat till 24 november, blir ytterligare ett tillfälle för samverkan.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta

Viktoria

Wiestål

Partneransvarig

Håkan

Östlund

Partneransvarig