Nya ledamöter invalda i styrelsen

Vid årsstämman den 8 december valdes fyra nya ledamöter in i Samtrafikens styrelse:

• David Lagneholm, förvaltningschef vid Trafikförvaltningen Stockholm
• Helena Ekroth, vd vid Mälardalstrafik
• Jörgen Karlsson, vd vid Merresor
• Marie Nordmark, områdeschef vid Region Jämtland Härjedalen

Följande ledamöter valdes om:

• Henrik Dagnäs, vd vid Nobina Sverige
• Lars Backström, vd vid Västtrafik
• Lena Herrmann, direktör Strategi och affärsutveckling vid SJ
• Linus Eriksson, fd vd vid Skånetrafiken*
• Mats Johannesson, vd vid MTR Express
• Sofia Malander, vd vid Östgötatrafiken

Som oberoende ordförande valdes Göran Hägglund om på ett tvåårigt mandat.

På konstituerande mötet efter stämman valde styrelsen Henrik Dagnäs till vice ordförande.

* Linus Eriksson har tillträtt tjänsten som vd vid Öresundsbron. Årsstämman fastställde ändå valberedningens förslag till omval av Linus fram tills dess att Skånetrafiken har rekryterat en ny trafikdirektör.