Kvalitetsansvarig utvecklare/testledare

Befattning: Kvalitetsansvarig utvecklare/testledare

Företag: Samtrafiken

Ort: Stockholm

Närmaste chef: Madelene Hjelte

Omfattning: 100 %

Om Samtrafiken

Samtrafiken gör kollektivtrafiken smartare. Vi skapar mervärde för hela branschen genom att koppla samman landets offentliga och privata trafikaktörer, koordinera hela landets kollektivtrafikdata samt utveckla och förvalta biljett- och betalstandarder. Genom Samtrafiken får alla möjlighet att kombinera och sälja både egna och andras reseutbud. Samtrafiken ägs av landets alla offentliga kollektivtrafikaktörer och merparten av de privata, vilket gör oss unika i transportsektorn. Våra kunder är företag och myndigheter som erbjuder tjänster för kollektivtrafik och kombinerat resande i Sverige och Norden. Tillsammans når vi längre.

 

Samtrafikens fokusområden

Samtrafikens ambition är att vara branschledande inom tre fokusområden: kollektivtrafikdata, branschstandarder och kombinerat resande. Vi samlar bland annat in och kvalitetssäkrar hela landets kollektivtrafikdata, samt gör den tillgänglig för alla. Samarbetet skapar mervärde för branschen.

 

Fokusområde Data

Trafikdata är ett högaktuellt område på grund av sin komplexitet och roll i samhället. På Samtrafiken får du möjlighet att arbeta med lösningar som omfattar hela Sveriges kollektivtrafik. De närmaste åren genomförs flera stora projekt; bland annat utvecklar vi en ny plattform för öppna data i kollektivtrafikbranschen. Plattformen kommer att samla in data från alla kollektivtrafikbolag i Sverige och tillgängliggöra dessa via API:er på tjänsten Trafiklab.

 

Vilka är vi?

Vårt utvecklingsteam består idag av åtta personer och vi vill utöka teamet med både seniora och juniora utvecklare. Som javautvecklare hos oss kommer du att jobba agilt med både förvaltning av befintliga system och utveckling av nya. Vårt utvecklingsteam är väldigt självgående och utvecklarna väljer själva vilka tekniker och verktyg de vill använda. I vår verktygslåda finns bl.a.: bl.a. Java 8, Maven, Jenkins, Tomcat, MSSQL m.fl.

 

Vem är du?

Vi gör nu en insats i att höja kvaliteten på våra lösningar och tjänster och behöver få in en erfaren testare/test-inriktad utvecklare som kommer att ha det övergripande ansvaret för kvalitetssäkringen av både befintliga och nya lösningar och för att guida utvecklarna samt själv delta i kvalitetssäkringsarbetet. Då denna tjänst är helt ny för företaget kommer du att till stor del kunna påverka utformningen av den.

 

Du har minst fem års erfarenhet inom automatiserad kvalitetstestning av java-baserade system, samt högskoleutbildning inom data, IT eller annat relevant teknikområde. Du är nyfiken, strukturerad och självgående samt har erfarenhet av javautveckling.

 

Det är en fördel om du har ISTQB-certifiering och gärna ett tidigare uppdrag inom kollektivtrafikbranschen samt test-lead erfarenhet.

 

Skicka ditt CV och ansökningsbrev till leveranschef Madelene Hjelte på Madelene.hjelte@samtrafiken.se Telefon: 070 – 357 05 64. Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!