Störnings-konferens

Konferens

Tack alla ni som deltog på årets Störningskonferens!

I länkarna nedan hittar ni presentationen, samt även er feedback som ni gav i surfplattorna.

Övrig information
Vill du läsa mer om ”Informationsbaserad störningshantering” och ”Förändrade förutsättningar för framtidens kollektivtrafik”, går de att söka efter i rapporterna på K2:s hemsida.

Kontaktuppgifter
Madelene Hjelte, Samtrafiken
John Hultén, K2
Bo Andersson, Lunds Universitet
Åse Jevinger, Malmö Högskola
Thomas Brock, Jernhusen

Saknar ni något? Hör av er till Jens Tångefjord Brodin.Frågor eller funderingar?

Jens Tångefjord Brodin

Kommunikationsstrateg