Störnings-konferens

Konferens

Tack alla ni som deltog på årets Störningskonferens!

I länkarna nedan hittar ni presentationen, samt även er feedback som ni gav i surfplattorna.

Övrig information
Vill du läsa mer om ”Informationsbaserad störningshantering” och ”Förändrade förutsättningar för framtidens kollektivtrafik”, går de att söka efter i rapporterna på K2:s hemsida.

Kontaktuppgifter
Madelene Hjelte, Samtrafiken
John Hultén, K2
Bo Andersson, Lunds Universitet
Åse Jevinger, Malmö Högskola
Thomas Brock, Jernhusen

Saknar ni något? Hör av er till Jens Tångefjord Brodin.