Samverkansforum Standarder

Samverkansforum

Nationell samverkan kring BoB-standarden

Kollektivtrafiken i Sverige har skapat grundläggande förutsättningar för ett sömlöst resande genom projektet BoB. Projektet utgick från sju prioriterade målbilder, bland annat möjlighet till maskinell läsning av biljetter, möjlighet att sälja andra operatörers biljetter och ett minimerat leverantörsberoende genom standardiserade gränssnitt. En nationell arkitektur för biljettsystem skapar samverkan och interoperabilitet mellan olika regioner och organisationer.

Mycket har hänt sedan projektet avslutades. ID-baserat resande och kombinerad mobilitet är på allas läppar och alla trafikföretag vill kunna leverera en sömlös resa. BoB-standarden är ett viktigt verktyg för att uppnå detta och de flesta trafikföretag har pågående eller planerade implementationer av BoB-arkitekturen. Några aktörer utvecklar dessutom integrationer mot ett stort antal BoB-API:er.

För att säkra att vi når de mål som ställdes upp i projektet kring interoperabilitet och för att branschen ska implementera standarden på ett effektivt sätt bjuder vi nu in till nationell dialog kring BoB. Vi välkomnar samtliga trafikföretag och leverantörer som implementerar eller kommer att implementera BoB. Inbjudan går till alla medlemmar i marknadsgruppen, teknikgruppen och bob-tech-gruppen.

När: Torsdag 15 mars, kl. 09.30 – 16.30, sista anmälningsdag 8 mars
Var: Kollektivtrafikens hus, Stockholm
Anmälan: Först till kvarn gäller. Det finns plats för 85 personer.Därför begränsar vi deltagandet till 2 personer per företag. Alla därutöver sätts på en reservlista.

Preliminär agenda 15/3 2018

09:30       Kaffe och macka
10.00       Introduktion Samtrafiken
10.20       Tre föredrag om pågående implementationer á 30 minuter
12:00       Lunch
12.45       Två föredrag om pågående implementationer á 30 minuter
13.45       Reflektion kring föredragen, antal integrationer och målbilder
14.15       Projekt ID-baserat resande
14.30       Samverkan, best practice, målgrupper (grupparbete)
14.30       Kaffe
15.30       Diskussion kring kvalitetsstämpel/certifiering
16.00       Sammanfattning, nästa steg
16.30       Avslutning

Till anmälningsformulär