Samverkansforum Data

Samverkansforum

Inbjudan till Samverkansforum Data

Preliminär agenda 22/3 2018
12.00 – 13.00 Gemensam lunch med Samverkansforum Kombinerade resor
13.00 – 14.00 Presentation och diskussion om projektetet Öppna data
14.00 – 14.30 Presentation och diskussion om nya EU-förordningen
14.30 – 15.00 Fika
15.00 – 16.00 Presentation och diskussion kring branschgemensam teknisk lösning och framtidens Trafiklab

När: Torsdag 22 mars, kl. 13.00 – 16.00, sista anmälningsdag 15 mars
Var: Kollektivtrafikens hus, Stockholm
Anmälan: Först till kvarn gäller. Det finns plats för 60 personer. Därför begränsar vi deltagandet till två personer per företag. Alla därutöver läggs till på en reservlista.

Fokus på öppen data

Syftet med Samtrafikens samverkansforum är att bidra med information, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Den här gången lägger vi fokus på genomförandet av den vision och de mål som branschen tog fram inom projektet Kraftsamling öppna trafikdata. Vi diskuterar även kommande lagstiftning för området.

Till anmälningsformulär