Samverkansforum med fokus på det nationella biljettsystemet

Samverkansforum

I januari kom S, MP, C och L överens om 73 punkter som rör sakpolitiska frågor. I listan finns en mening om att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige (Utredning 2020. Införs från 1 januari 2022). Vad menar regeringen egentligen? Är det en enhetlig biljett för alla RKM, är det dagens Resplus eller är det en distribuerad systemlösning baserad på BoB och harmoniserat trafikdata? Åsa Vagland från Näringsdepartementet kommer att inleda vårt forum med att berätta om arbetet kring att formulera utredningsuppdraget.

Branschen har under 25 år arbetat tillsammans för en bättre kollektivtrafik. Samarbetet inom data, standarder och kombinerade resor har spelat en avgörande roll i att göra Sverige till ett land med en väl fungerande kollektivtrafik. Tillsammans har branschen mycket kompetens och vi kan bistå regeringens utredare med kunskap och fakta.

De senaste åren har vi tillsammans lagt mycket resurser på att öppna upp trafikdatafiler och nu pågår ett viktigt arbete med att harmonisera trafikdata, vilket är en förutsättning för att det ska gå att kombinera resor. Vi har också tagit fram biljett- och betalstandarden BoB och tunga implementationsprojekt pågår runtom i landet. Branschen är i ett skede där digitaliseringen ger möjligheter till att fortsätta utveckla kollektivtrafikens tjänster och skapa attraktiva erbjudanden till resenärerna.

Under två halvdagar i Stockholm kommer vi bjuda på inspiration och workshops om hur kollektivtrafikdata, standarder och kombinerat resande egentligen hänger ihop och vilka möjligheter vi kan åstadkomma tillsammans både lokalt, regionalt och nationellt.

Var med på förändringsresan som skapar världens smartaste kollektivtrafik!