SAMTRAFIKENS ÅRSSTÄMMA OCH ÄGARMÖTE

Övrigt

Årsstämma i Samtrafiken i Sverige AB kl. 13.30-14.00
Ägarmöte Samtrafiken kl. 14.00-15.00