Workshop kring BoB & harmonisering av hållplatser

Workshop

Workshop kring BoB & harmonisering av hållplatser

Deltagare: Personal från Samtrafiken som arbetar med projektet Öppna Data, samt IT-arkitekter från Samtrafikens partners.


Projektledare

Kajsa

Wejander

Projektledare