Workshop Arkitektforum

Workshop

Arkitektforum gällande harmoniseringsarbetet inom projekt öppna data”

Deltagare: Samtrafiken och IT-arkitekter från några av Samtrafikens partners.


Kajsa

Wejander

Projektledare