Nationell ITS Konferens 4-5 september

Övrigt

Nationell ITS konferens 4-5 september

Den 4-5 september genomförs den nationella ITS konferensen i Borlänge, Dalarna. Temat för konferensen är ITS och den digitala infrastrukturen.

Madelene Hjelte, leveranschef, Samtrafiken är moderator på konferensen och Håkan Östlund, produktägare Data, Samtrafiken kommer att tala.

Den nationella ITS konferensen fokuserar på förändringen i transportsystemet och olika roller och samarbetsformer mellan aktörerna på grund av digitaliseringen av infrastrukturen.

På den nationella konferensen tar vi del av den utveckling som pågår inom myndigheterna och hos industrin och också genom samverkans- och demonstrationsprojekt med myndigheternas deltagande.

Årets nationella ITS konferens samordnas med Resultatkonferensen för Sveriges strategi och handlingsplan för ITS. Konferenserna genomförs på Galaxen i Borlänge.

För inte så länge sedan var det fyra olika statliga myndigheter som ansvarade för vägar, järnvägar, telefoni och elektricitet. Bl.a. i en förstudierapport som utvecklats inom Forum för Transportinnovation (januari 2019) pekas på behovet av en samordnad digital infrastruktur som möjliggörare för transportsystemets utveckling och statens ansvar, genom myndigheterna, för att en snabbare utveckling skall ske.

ITS Sweden har som mål att aktivt agera för ett mer jämställt samhälle och vill synliggöra kvinnlig kompetens inom digitalisering av transportsystemet (ITS).

Detta gör vi bland annat genom att dela ut det svenska jämställdhetspriset inom ITS på den nationella konferensen 4-5 september.

Konferensen kommer även att jämföra var Sverige är i förhållande till vår omvärld med införandet av digitaliseringen inom transportsystemet för att uppnå ett robust system.

Program

Anmälan


Vill du veta mer?

Madelene

Hjelte

Leveranschef

Håkan

Östlund

Produktägare Data