Styrgruppsmöte projekt Öppna Data

Workshop

Styrgruppsmöte projekt Öppna Data

Deltagare: medarbetare från Samtrafiken samt representanter från styrgruppsmedlemmarna;Trafikverket, SJ, SLL, UL (Region Uppsala), Jönköpings länstrafik, Skånetrafiken, Östgötatrafiken och Västtrafik.


Har du frågor eller vill veta mer?

Kajsa

Wejander

Projektledare