Arkitektforum projekt Öppna Data

Workshop

Arkitektforum kring projekt Öppna Data

Deltagare: Samtrafiken och IT-arkitekter från några av Samtrafikens partners.


Har du frågor eller vill veta mer?

Kajsa

Wejander

Gruppchef Trafikdata