Styrgruppsmöte

Workshop

Styrgruppsmöte projekt Öppna Data

Deltagare: Samtrafikare samt representanter från styrgruppsmedlemmarna;Trafikverket, SJ, SL, UL (Region Uppsala), Jönköpings länstrafik, Skånetrafiken, Östgötatrafiken och Västtrafik.

Läs mer om projektet här.