Störnings-konferens

Konferens

Välkomna till årets störningskonferens!

Årets tema ”Vart är vi på väg?” belyser störningshantering i en allt mer digitaliserad omvärld.

Vi på Samtrafiken ser ett stort värde i att öka utbytet mellan vår egen bransch och det som sker inom vårt område i forskningsvärlden. Vi har därför bjudit in forskare inom kollektivtrafikområdet som kommer dela med sig av sina kunskaper.

Utifrån föreläsningarnas kunskapsbas kommer vi ha diskussioner som berör hur vi kan utveckla vår kommunikation med varandra i ett trafikstört läge, i syfte att underlätta resan för de resenärer som drabbas av en trafikstörning.

Era synpunkter från diskussionstillfällena kommer användas som input i forskarnas vidare arbete. På det här sättet får vi ett riktigt bra utbyte mellan forskningsvärlden och den operativa världen.

Föreläsare

  • John Hultén, Föreståndare för K2, (K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik) som kommer att berätta om ”Förändrade förutsättningar för framtidens kollektivtrafik”.
  • Bo Andersson, Doktor i Informatik, Lunds Universitet, kommer att prata om hur digitaliseringen påverkar samhället och oss själva i stort.
  • Jan Persson, docent och Åse Jevinger, Doktor i Datavetenskap, kommer att berätta om projektet ”Informationsbaserad störningshantering”.  Både Jan och Åse är verksamma på Malmö Högskola och även knutna till K2.
  • Thomas Brock, resenärs- och tillgänglighetsansvarig, Jernhusen, kommer presentera åtgärder för hur man kan jobba fram en enhetlig skyltning och information kring ersättningstrafik.

Utifrån den här kunskapsbasen kommer vi sedan att ha diskussioner som berör hur vi kan utveckla vår kommunikation med varandra i ett trafikstört läge, i syfte att underlätta resan för de resenärer som drabbas av en trafikstörning.

Lunch kl 12.00 som uppstart

Vi startar klockan tolv med lunch dag ett, umgås över en trevlig middag på kvällen och avslutar med lunch klockan tolv dag två.

Lunch dag två kommer att vara av take-awaykaraktär så du som måste åka med tåg lätt kan ta med dig maten på resan. Du som vill är såklart välkommen att äta den på plats i Kollektivtrafikens hus.

Mellan måltiderna ser vi till att få tid för erfarenhetsutbyte och fika utöver själva programmet.

Anmälan
Konferensen riktar sig i första hand till Samtrafikens partnerföretag och i mån av plats kan vi ta emot anmälningar från andra intresserade.

Välkommen!

Till anmälan

Frågor eller funderingar? Kontakta Jens Tångefjord Brodin, Samtrafiken

Läs mer om K2s verksamhet här.

 

 


Frågor eller funderingar?

Zizi

Krantz

Marknadschef