Nationell samverkan

Workshop

Nationell Samverkan

För drygt ett år sedan fick Samtrafiken i uppdrag att föreslå en framtid för nationell samverkan utifrån ett vitt papper. Målet var att föra branschen och Samtrafiken in i framtidens resande — det vill säga ett resande där alla trafikslag kan användas i olika kombinationer oberoende om det idag kallas kollektivtrafik eller inte.

Ett knappt år senare är pappret inte längre vitt, utan det är ett underlag för vad som beslutats av Samtrafikens styrelse att vara vårt nästa steg – Swedish Mobility Program.

Ett av arbetsspåren inom programmet är att etablera rollen som möjliggörare och samordnare med ett bredare perspektiv för kollektivtrafik. Därför vill vi nu tillsammans med er hitta samverkansformer för producenter av persontrafik med delade resurser.

Första träffen äger rum i Kollektivtrafikens hus onsdag 31/5 kl. 13:00-16:00. Kommande datum för året kommer att kommuniceras framöver.

Vi hoppas ni har möjlighet att vara med, det är endast tillsammans vi skapar Sveriges bästa samverkansarena!

Preliminär agenda:

  • Omvärldsutblick inom kombinerad mobilitet
  • Presentation av nya aktörer
  • Regeringens samverkansgrupp och Roadmap
  • Övriga arbetsspår inom Swedish Mobility Program

Inbjudningslista:
Deltagare från Vitt papper projektet, ledamöter från Samtrafikens Referenskommittéer m.fl.

Tid, plats och anmälan:
Onsdag 31 maj klockan 13:00-16:00 i Kollektivtrafikens hus, Stockholm.

Till anmälningsformulär

Välkomna önskar Adam Laurell, Jens Tångefjord Brodin och Zizi Krantz.

 


Adam

Laurell

Projektledare Swedish Mobility Program/Kombinerad mobilitet

Jens

Tångefjord Brodin

Branschutvecklingsstrateg

Zizi

Krantz

Marknadschef