Mingel i Almedalen

Övrigt

Hur kommer vi att köpa biljetter i framtidens kollektivtrafik?

Periodkort för kollektivtrafik finns redan i mobilen, men gäller oftast bara i ett län. Morgondagens digitala användare kommer knappast nöja sig med lösningar som stannar vid vare sig läns- eller landsgränser. Hur ska vi som bransch möta dessa krav och vad kan vi göra för att underlätta för våra passagerare att ta sig dit de vill?

Under kvällen kommer en paneldiskussion hållas om en gemensam vision för hur branschen möter resenärens efterfrågan på mobilitet med smarta biljettlösningar som underlättar för både konsument och operatör.

Paneldeltagare är Gerhard Wennerström, vd Samtrafiken, Anna Grönlund, vice vd Sveriges Bussföretag, samt politiker med ansvar för kollektivtrafik. Diskussionen kommer att fokusera på hur vi kan skapa gemensamma branschstandarder.