Workshop

Workshop Resplus och GDPR

Den 14 november kommer Samtrafiken hålla en workshop för att ta fram en branschstandard för hur och varför vi delar data gällande Resplusresor enligt GDPR.

På senaste operatörsmöte hos Linkon diskuterades att överenskommelser/avtal måste tecknas mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden när det gäller data kring Resplusresor. Vi behöver slå fast vilka personuppgifter vi behöver före, under och efter resan. Det ska finnas tydliga och definierade syften för det. Våra roller som personuppgiftsbiträde respektive personuppgiftsansvariga ska klargöras relaterat till rollerna som säljande parter respektive operatörer.

Anmälan görs till Viktoria Wending och först till kvarn gäller. Vi har plats för max 25 personer.

Välkomna önskar Viktoria Wending och Laila Lindholm Berkhahn


För anmälan eller frågor

Viktoria Wending

Förvaltningsledare