Kalender

Samtrafiken arrangerar ett flertal gånger under året olika evenemang för samverkan, främst för våra ägare och partners. Ibland deltar vi också med vår expertis i andras arrangemang, som till exempel meetups eller konferenser. Vi ser dessa evenemang som viktiga kanaler för samverkan och som ett bidrag till innovation och kollektivtrafikbranschens utveckling.

Här kan du ta del av tidpunkter för kommande evenemang, utbildningar, seminarier, konferenser och Samtrafikens styrelsemöten.

1699008451050
Transport Ticketing Global
5-6 mars 2024
IT-Trans 2024
Samtrafiken talar på IT-TRANS i Karlsruhe
14 - 16 maj 2024
Ägarmöte_kalender
Årsstämma
3 december 2023