ODIN-topp

ODIN Management meeting 2021

Den 25-26 november samlas ledare för Nordens främsta kollektivtrafikaktörer i Stockholm. 

Via ODIN - Open Mobility Data in the Nordics – samlas ledande och nationellt ansvariga aktörer inom Norden i gemensam satsning för att tillgängliggöra öppna data av hög kvalitet som stimulerar nya mobilitetstjänster. Projektet drivs av forskningsinstitutet Rise och har hittills nått stora framgångar inom utvecklingen av den nordiska NeTEx-profilen och vad gäller samsynen på europeiska regelverk.

Samtrafiken står nu värd för ett möte med syfte att stärka det nordiska samarbetet på området ytterligare.

  • Hur ser den gemensamma visionen för kollektivtrafikdata och biljettlösningar ut?
  • Hur kan visionen uppnås?
  • Möjligheter och utmaningar med delad öppen källkod

Inbjudna till mötet är representanter för Entur (Norge), HSL (Finland), Trafikverket, LMJ (Finland), Fintraffic (Finland), Traficom (Finland), Rejseplanen (Danmark), Trafikstyrelsen (Danmark) och Estonian Transport Administration (Estland).

Datum: 25-26 november 2021

Plats: Kollektivtrafikens hus, Stockholm

Kontaktperson

Gerhard Wennerström

Gerhard Wennerström

Vd

Mejla mig

070-762 38 76

Samarbeten

Samtrafiken vill bidra med kompetens för en mer datadriven och hållbar kollektivtrafik. Därför driver och deltar vi i flera olika samarbeten på området, både nationellt och internationellt. 

Läs mer

Samarbete-puff