vardan-papikyan-DnXqvmS0eXM-unsplash

Referensgruppsmöten SPA-11

Nuvarande SPA-10 upphör 30 juni 2023 och ett nytt partneravtal ska träda i kraft 1 juli 2023. Inför undertecknandet av det nya avtalet bjuder Samtrafiken in berörda personer hos ägare och partners för information, diskussion och möjlighet att ställa frågor i syfte att ge en fördjupad förståelse för Samtrafikens tjänsteerbjudande och övrigt innehåll i det förnyade avtalet.

Två referensgruppstillfällen planeras under hösten. Under det första tillfället kommer vi att gå igenom vad som presenterats på Samtrafikens ägarmöte den 15 september, det vill säga avtalets olika delar och Samtrafikens tjänsteerbjudande.

Tillfällen:

22 september kl. 13.00-15.00

15 november kl. 10.00-12.00.

Mötena hålls digitalt och inbjudan har gått ut till berörda hos ägare och partners.

Partneravtalet

Genom att teckna Samtrafikens partneravtal blir man partner till Samtrafiken. Vill du veta mer om nuvarande avtal (SPA-10) och dess ingående delar; samverkan, tjänsteerbjudande och projekt?

Läs mer

Två personer jobbar tillsammans

Kontaktpersoner om du vill veta mer

Viktoria Wiestål

Viktoria Wiestål

Partneransvarig

Mejla mig

070-257 64 86

contact-2

Håkan Östlund

Partneransvarig

Mejla mig

070-762 38 39